Saamhorigheidsgevoel in coronatijden: film blijkt schot in de roos!

Dat bedrijven in deze contact-schrale tijden met creatieve manieren komen om het saamhorigheidsgevoel binnen hun bedrijf vast te houden, blijkt uit dit voorbeeld. Lithos bouw & ontwikkeling liet een film maken, waarin alle bouwprojecten in beeld werden gebracht én waarin alle medewerkers vertelden hoe het afgelopen jaar voor hen was en wat ze hun collega’s wensen voor het nieuwe jaar. Het bleek een schot in de roos!

De grote betrokkenheid van het bedrijf bij haar medewerkers en tussen de medewerkers onderling, het enorme werkplezier en de bouw van indrukwekkende woningen, scholen en zorgcentra door het hele land, die volop doorgaat… Dat spat van de film af, die Lithos bouw & ontwikkeling liet maken voor haar medewerkers. De film werd gisteren tijdens de kerstviering vertoond in een coronaproof drive-in bioscoop. In dit contact-schrale coronajaar waren andere personeelsbijeenkomsten en -festiviteiten niet doorgegaan en hadden collega’s elkaar daardoor niet zo vaak gezien als andere jaren. Terwijl het bedrijf dat juist belangrijk vindt, om het saamhorigheidsgevoel binnen Lithos te versterken.

De film was een schot in de roos. Alle medewerkers die het vanuit hun auto zagen, waren vervuld van trots. Trots door de leuke collega’s die ze hebben. Niet alleen de collega’s die ze nog wel zien, want op bouwplaatsen is er nog wel contact, maar ook de collega’s die op andere bouwplaatsen werken of normaliter vanuit kantoor werken. Want in de film spraken de collega’s elkaar toe. Ze vertelden hoe het afgelopen jaar geweest voor hen was, wat het meeste indruk op hen had gemaakt en wat ze hun collega’s wensen voor 2021. Maar ook trots door de indrukwekkende bouwprojecten door het hele land die in uitvoering zijn, opgeleverd zijn of binnenkort van start gaan.

Wat uit ieder verhaal bleek was de verbondenheid met elkaar en waardering voor elkaar. En de trots voor het bedrijf, waar sommige medewerkers al tientallen jaren werken. Maar ook de trots voor de mooie bouwprojecten waar zíj een bijdrage aan mogen leveren. Dat dit in beeld was gebracht, bracht veel los bij mensen. Van een uitbundige lach tot een flinke traan. Dit enige moment van het jaar dat iedereen weer even samen was, bracht daardoor zoveel meer verdieping.

Maar ook de interviews en filmopnames die vooraf gingen aan het maken van de film, leverden hier een bijdrage aan. Daarnaast gingen de filmopnames natuurlijk niet, hoe professioneel ook, zonder de nodige hilariteit. En juist die humor tekent ook het bedrijf. Er zal beslist nog heel lang worden nagepraat over de film. En het brengt de collega’s ongetwijfeld een stukje dichter bij elkaar. En dat is juist waar we met z’n allen zo’n behoefte aan hebben. Corona of niet. Contact of niet. De medewerkers hebben elkaar nu toch weer iets beter leren kennen.

Door ook de familieleden van de medewerkers te betrekken bij de film – wat de medewerkers zelf niet wisten – werd de betrokkenheid bij Lithos ook vanuit ieders gezinssfeer nóg zichtbaarder. Wat nóg meer bijdraagt aan het familiegevoel, wat dit bedrijf typeert. Lithos, dat altijd veel investeert in haar medewerkers door op allerlei manieren persoonlijke aandacht te geven, zag dit nu eens terug door het grote aantal familieleden dat meedeed en de waardering die zij uitspraken. Die waardering was gericht aan hun gezinslid: de Lithos medewerker, maar uit de woorden die ze spraken bleek net zoveel waardering voor het bedrijf waar hun gezinslid met zoveel plezier werkt.

Dat de film een groot succes was staat buiten kijf. En dat het saamhorigheidsgevoel hierdoor een enorme boost heeft gekregen, eveneens. Wil jij ook op een creatieve manier een boost geven aan het saamhorigheidsgevoel binnen jouw bedrijf? Ik denk graag met je mee om dit middels een film met prachtige portretten/interviews vorm te geven. Kijk op www.jolet.TV.